Проблемите в биосферата

Когато човек се появява на планетата на нея настава нов етап от развитие. Човекът предизвиква най-бързите и големи промени, които се отразяват по един или друг начин над планетата.

Първа рязка промяна във влиянието му над всичко в заобикалящата го среда се проявява като овладяването на огъня. Влиянието, на което били способни първобитните хора над природата било представено в нищожно такова. Човекът усвоявал непрекъснато и увеличавал своите умения, както в областта на ловуване, така и в областта на земеделие, така и започнал да увеличава и знанията си заобикалящият го свят. Всички наблюдения, които правел, всеки момент от негово ново откритие и усвояване го отвеждали все по-далеч. Той се научил как да открива и отглежда дадени растения, от които да извлича полза, а така се зародило земеделието.

Ловуването, използването на растенията и откриване и използване на огъня, в значителна степен започнали осезаемо да влияят над екосистемите. Не по-малко била нуждата от повече пасища, поради опитомяване на множество животни, които човека започнал да гледа в домашни условия.

По този начин ролята на човека в биосферата станала осъзната. С помощта на земеделие и животновъдство, той си осигурявал добра храна, а това от своя страна позволило и нарастване на числеността на хората и влиянието над биосферата. Именно с намесата на човека довела до изчезването на маймуни, мечки, пещери и други видове от заобикалящата го някога среда.

Едва след 5-10 хилядолетия, човека осъзнато забелязал, че действието и противодействието му над природата не водят до нищо хубаво. Броят на хората растял непрекъснато, а това водело до по-масово изтребване на околния свят. Опожаряванията на гори и убиването на животни и растения водело по-стремглаво към ерозия. Така намаляло плодородието, хората били принудени да напуснат земите. Последното до голяма степен обяснява и преселението на народи, а на местата, където по-дълго живеели древните народи, днес земите са оголени, силно ерозирала и загубила плодородието си. През последните десетилетия се наблюдава и най-голямо отрицателно влияние на човека върху биосферата.

Създаването на парна машина, откриване на електричество и енергия от атома, превърнало човека във водещ фактор влияещи на биосферата. Това влияние станало съизмерено на природните сили.