Проблемите в биосферата

Когато човек се появява на планетата на нея настава нов етап от развитие. Човекът предизвиква най-бързите и големи промени, които се отразяват по един или друг начин над планетата.

Първа рязка промяна във влиянието му над всичко в заобикалящата го среда се проявява като овладяването на огъня. Влиянието, на което били способни първобитните хора над природата било представено в нищожно такова. Човекът усвоявал непрекъснато и увеличавал своите умения, както в областта на ловуване, така и в областта на земеделие, така и започнал да увеличава и знанията си заобикалящият го свят. Всички наблюдения, които правел, всеки момент от негово ново откритие и усвояване го отвеждали все по-далеч. Той се научил как да открива и отглежда дадени растения, от които да извлича полза, а така се зародило земеделието.
(още…)

Биосфера

Биосферата е част от земната повърхност, която представлява съвкупност от всички живи организми, които обитават хидросфера, атмосфера, литосфера и педосфера. Като цяло по своята същност тя е планетарна биосистема, чиито процеси са на кръговрата от вещества и поток на енергия са свързани помежду си. Биосфера е непрекъснато развиваща се и е в резултат от продължителна еволюция на живите организми. По мнението на учени, еволюцията на органични същества преминава през няколко етапа. Единият от тях се характеризира с поява на биотични кръговрати на вещества и поява на литосфера като част от земната обвивка. Във втория етап се характеризира наличие на многоклетъчни организми и усложняване на циклични структури от живот. И двата етапа образуват биогенеза. Третият етап се характеризира с появата на човека, а така и появата на биотехносферата и сферата на разума.
(още…)